turbosprężarek wszystkich modeli samochodów.

Naprawa i Regeneracja

24 miesięczna pisemna gwarancja.


turbosprężarek wszystkich modeli samochodów.

Naprawa i Regeneracja

DIAGNOSTYKA

Diagnoza turbosprężarki na etapie rozkładania jej na pojedyncze części – tu zanieczyszczenie sadzą z wydechu. Jeśli nie są uszkodzone części wirujące sprężarki, wtedy naprawa sprężarki zakończy się na wymyciu jej elementów.

Dysponujemy najnowocześniejszym parkiem maszynowym firmy SCHENCK umożliwiającym dokładne wyważenie i doważenie wirników turbosprężarki.

Turbosprężarki w silnikach spalinowych stały się dziś bardzo powszechne.  Rosnące wymogi skłaniają producentów silników do wyposażania samochodów w turbiny. Jak wszystkie urządzenia mechaniczne turbosprężarki ulegają zużyciu. Prawidłowo eksploatowana turbosprężarka wystarcza na ok. 250 000 km. Szczególnie narażone na zużycie są elementy wirujące wewnątrz turbiny oraz uszczelnienia turbosprężarek. Prawidłowo zregenerowana z użyciem onowych części i wyważona turbina zachowa żywotność na długi czas.

W silnikach z turbosprężarką mogą wystąpić następujące objawy niesprawności lub jej uszkodzeń:

1. Utrata mocy silnika,gdzie przyczyną mogą być :

a) ubytki w kolektorze wydechowym i ssącym

b) filtr powietrza zanieczyszczony

2. Biały dym wydobywający się z układu wydechowego, gdzie przyczyną moze być:

a) niedrożny lub uszkodzony przewód odprowadzający olej z turbosprężarki

3. Czarny dym wydostający się z układu. Możliwe przyczyny:

a) zmniejszenie dopływu powietrza czyli niedrożność układu dolotowego silnika

b) brudny filtr powietrza

c) nieszczelność w układzie wydechowym lub jego niedrożność (słabe doładowanie turbosprężarki –tj. turbosprężarka nie osiąga wymaganych obrotów)

4. Częstymi przyczynami uszkodzeń turbosprężarek jest nieszczelność w części gorącej spowodowana nagromadzeniem nagaru na elementach turbosprężarki i jej rozszczelnienie,a tym samym ubytki oleju i spadek ciśnienia doładowania.

5. Głośna praca turbosprężarki, która może być wywołana:

a) obecnością ciał obcych

b) niewyważeniem wirnika lub jego uszkodzenie

c) chwilowym brakiem smarowania lub spadkiem ciśnienia oleju (porysowany wałęk lub zapieczone łożyska ślizgowe)

d) zanieczyszczonym olejem( porysowane łożyska ślizgowe)

e) zagiętym lub pękniętym przewodem dolotowym oleju.

6. Zapieczona zmienna geometria (kierownica):

a) niewłaściwe uruchamianie silnika w uszkodzonym pojeździe, np. długo stojącym „na placu”

b) uszkodzenie lub skorodowanie regulatora ciśnienie doładowania

c) nieumiejętna technika jazdy pojazdem z turbosprężarką (gdy pojazd pokonuje krótkie trasy i nie wykonuje dłuższych przebiegów przy wyższych prędkościach)

PISEMNA 24-miesięczna GWARANCJA!

Na wszystkie typy regenerowanych turbosprężarek w naszej firmie klient otrzymuje protokół doważenia oraz pisemną 24-miesięczną gwarancję.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI